Leren en Innoveren
kijk op kennisproductiviteit
IntroductieOpleidingenConsultancy dienstenContactDownloadsMyTubeOrganisatielerenLive WallAlgemene PaginaCV
Kennisproductief innoveren
Strategisch spiegelen
Strategie ontwikkeling
Rendement op opleidingen
Kenniscapsules
Talenten test
Kenniscapsules


Kenniscapsules bieden de mogelijkheid om essentiële kennis methodisch vast te leggen. Dit is van belang wanneer belangrijke kennis
verloren dreigt te gaan doordat een expert de organisatie gaat verlaten (pensioen, andere baan). Door het vastleggen van bestaande kennis en deze makkelijk toegankelijk te maken, is deze aanpak ook bijzonder geschikt om vervolgens nieuwe kennis te creëeren. 

Kenniscapsules kunnen gebruikt worden als methodiek om interne overplaatsing van medewerkers te begeleiden (bekleden van een andere functie, overplaatsing naar een andere afdeling). Het gaat hierbij om het vastleggen van cruciale vaktechnische kennis. 


 

Optioneel kan advies en ondersteuning geboden worden met betrekking tot het eenvoudig toegankelijk maken van de betreffende informatie (bijvoorbeeld aanleg database, WIKI, opleidingsmateriaal, etc.).

IntroductieOpleidingenConsultancy dienstenContactDownloadsMyTubeOrganisatielerenLive WallAlgemene PaginaCV
Organisatiecoaching voor talentontwikkeling, kennisproductivitet en ontwikkeling van het corporate curriculum