Kennisproductiviteitstaxonomie

Uit kennisproductiviteit.org
Ga naar: navigatie, zoeken

KP taxonomie.JPG


Inspiratie waarop deze taxonomie is gebaseerd:

De stappen 2 t/m 5 zijn letterlijk de woorden uit de oratie van J Kessels, waarbij de laatste twee woorden in de taxonomie in volgorde zijn omgedraaid. Dit om de logica van Dreyfus en Drefuys (Dreyfus & Dreyfus, 2005) te volgen.

Met de erkenning dat ondernemingen in een kenniseconomie opereren heeft de kennisproductiviteit een strategische betekenis gekregen. Centraal staat het vermogen om door de toepassing van kennis waarde toe te voegen aan producten en diensten. De ontwikkeling van kerncompetenties is daarbij de cruciale opgave. Hiertoe zal een onderneming kennis moeten verwerven, creëren, verspreiden en toepassen ten behoeve van zowel stapsgewijze verbetering als radicale vernieuwing. (Kessels, 1996)

In publicaties over kennismanagement en kenniseconomie worden twee soorten kennis onderscheiden:

Impliciete kennis, aanwezig als gevolg van opleiding of werkervaring. Volgens Weggeman (Weggeman, 2002) bestaat kennis uit een combinatie van informatie met ervaringen, vaardigheden en attitude ('K = I x E x V x A')

Expliciete kennis, informatie al of niet digitaal vastgelegd in tekst, beelden of formules.

De eerste stap is onttrokken vanuit het idee over impliciete en expliciete kennis. Een iedere startende beroepsbeoefenaar heeft zonder tekst en uitleg geen idee wat er verwacht wordt bij het uitvoeren van een opdracht. Naar eer en geweten (ervaring en intuïtief handelen) zullen de werkzaamheden zo goed mogelijk uitgevoerd worden. Na stap 1 van de KP taxonomie is per definitie alle kennis expliciet geworden.

References Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (2005). Peripheral vision expertise in real world contexts. Organization Studies, 26(5), 779-792. Kessels, J. W. M. (1996). Het corporate curriculum Rijks Universiteit Leiden Leiden. Weggeman, M. (2002). Verhogen van de kennisproductiviteit.