Leren en Innoveren
kijk op kennisproductiviteit
IntroductieOpleidingenConsultancy dienstenContactDownloadsMyTubeOrganisatielerenLive WallAlgemene PaginaCV
Kennisproductiviteit
Organisatie Coach
Socrates
Over mij
Organisatie Coach


De organisatie coach is een mix tussen een organisatieadviseur en een coach: hij is een organisatieadviseur die werkt volgens de uitgangspunten van coaching, of een coach die oog heeft voor de bredere context van de organisatie en rekening houdt met het feit dat een organisatie meer is dan een optelsom van individuen, teams of afdelingen.

 De kern van het vak:
- De organisatie coach is gericht op organisatievraagstukken waarbij competenties in het geding zijn van niet technisch-inhoudelijke aard ofwel waar competenties bij betrokken zijn die interventies `onder de waterlijn' vragen.
- De organisatie coach is in staat organisatiemechanismen te analyseren en de organisatie (of delen daarvan) in beweging te zetten. Hierbij laat de organisatie coach zich niet inzetten voor persoonlijke/eenzijdige belangen van bijvoorbeeld het management, maar weegt hij verschillende (ook maatschappelijke) belangen mee.
- De organisatie coach is in staat om een organisatievraagstuk van meerdere kanten en op verschillende niveaus te benaderen, heeft oog voor de inbreng en betekenisgeving van de verschillende betrokkenen en kan op verschillende niveaus als gesprekspartner optreden

Bron: Uitgeverij Nelissen & M. Lingsma/A.Boers

IntroductieOpleidingenConsultancy dienstenContactDownloadsMyTubeOrganisatielerenLive WallAlgemene PaginaCV
Organisatiecoaching voor talentontwikkeling, kennisproductivitet en ontwikkeling van het corporate curriculum