Leren en Innoveren
kijk op kennisproductiviteit
IntroductieOpleidingenConsultancy dienstenContactDownloadsMyTubeOrganisatielerenLive WallAlgemene PaginaCV
Kennisproductief innoveren
Strategisch spiegelen
Strategie ontwikkeling
Rendement op opleidingen
Kenniscapsules
Talenten test
Strategisch spiegelen


Onoplosbare problemen en dilemma's worden in twee analysesessies scherp in beeld gebracht!

Ondersteuning voor directie, management en leidinggevenden. Middels analyse en diagnosegesprekken op eigen gekozen thema’s komen organisatieknelpunten bloot te liggen. Voorbeelden wanneer dit traject behulpzaam kan zijn: visievorming, samenwerkingsproblematiek, organisatie inrichting, analyse bij veranderprocessen, onderzoek naar weerstand, reorganisatie en heroriëntatie van de onderneming.

Strategsich spiegelen is een individueel traject waarbij ik als Organisatie Coach gezamenlijk met de kandidaat naar oplossingen zoek in het verlengde van de organisatiesterktes.

IntroductieOpleidingenConsultancy dienstenContactDownloadsMyTubeOrganisatielerenLive WallAlgemene PaginaCV
Organisatiecoaching voor talentontwikkeling, kennisproductivitet en ontwikkeling van het corporate curriculum